Literatura Włoska

Cantico delle Creature Św. Franciszka z Asyżu – 1225 r. jest najstarszym utworem literackim w języku włoskim. Włoskie Trecento wniosło we włoską kulturę mocne i trwałe podwaliny. Żyją i działają wtedy trzy największe postaci włoskiej literatury: Dante, Petrarca i Boccaccio – ojciec noweli; jego Decameron, obraz społeczności kupieckiej epoki, świetnie charakteryzuje poszczególne postaci poprzez ich zachowania i stanie się modelem dla twórców kolejnych stuleci.