Prasa włoska

W 1700 roku we Włoszech, wypłynięcie burżuazji, otworzyło nowe możliwości działalności literackiej i utorowało drogę do powstania współczesnej gazety. Już pierwsze egzemplarze cieszyły się wielkim uznaniem ze względu na prosty, kolokwialny język, pełen humoru i przyczyniły się do wywołania tego, co we współczesnym rozumieniu oznacza opinia publiczna – bardziej otwarta i poinformowana.